Mer än bara en brottmålsbyrå

Arkiv: februari 2015

”Efterskalv i ne bis in idem-frågan – därför borde resning beviljas även för tidigare fall”

Intressant artikel av advokat Jan Södergren i Dagens Juridik.  

08-411 36 06