Mer än bara en brottmålsbyrå

Svea hovrätt ändrar tingsrättens dom och frikänner advokat Anna Dahlboms klient från grova sexuella övergrepp mot barn

I tingsrätten dömdes klienten till två års fängelse för grova sexuella övergrepp mot barn. I hovrätten tog advokat Anna Dahlbom över som ny försvarare och idag kom hovrättens dom där klienten helt riktigt frikänns på alla punkter. Läs artikeln om målet i Dagens Nyheter här.

08-411 36 06