Mer än bara en brottmålsbyrå

Advokat Kenneth Lewis kommenterar de försämrade pensionerna i Göteborgsposten

Tjänstepensionerna försämras för 150 000 pensionärer och advokat Kenneth Lewis ser tydliga paralleller med vad som hände på 1990-talet då han företrädde flertalet pensionärer i flera uppmärksammade pensionsmål. Läs artikeln där han intervjuas i Göteborgsposten här.

08-411 36 06