Mer än bara en brottmålsbyrå

Advokatsamfundets valberedning föreslår advokat Rebecka Lewis till ny ledamot i styrelsen

Lewis Langley & Partners är mycket stolta över valberedningens förträffliga val att föreslå Rebecka Lewis till ledamot i Advokatsamfundets styrelse. Du kan läsa mer om förslaget här!

08-411 36 06