Mer än bara en brottmålsbyrå

Kenneth Lewis, Peter Lindahl och Linus Gardell i SVT Opinion om dödsfall i samband med omhändertaganden av polisen

Mellan år 2013 och år 2017 anmäldes 26 dödsfall i samband med omhändertaganden av polisen. JO har vid flera tillfällen riktat kritik mot Polismyndighetens agerande i samband med dödsfallen. Kenneth Lewis, Peter Lindahl och Linus Gardell konstaterar med oro att polisen inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att komma till rätta med problemen. Läs hela artikeln här.

08-411 36 06