Mer än bara en brottmålsbyrå

Misstänkt för brott

Varför ska man anlita advokat om man är misstänkt för brott?

Om du får reda på att du är misstänkt för brott och blir kallad på polisförhör, är det viktigt att anlita en försvarsadvokat så fort som möjligt. Med en bra försvarsadvokat är chansen större att du lyckas försvara dig mot misstankarna som riktas mot dig.

När du anlitar någon av försvarsadvokaterna på Lewis Langley & Partners, kommer vi alltid börja med att träffa dig som klient vid ett personligt möte. Det är viktigt att man vid mötet pratar igenom ärendet innan det blir ett förhör hos polisen så att du vet hur det går till på ett polisförhör. Du kommer också få råd från advokaten om ärendet och om hur man ska hantera förhörssituationen. Det är också mycket viktigt att försvararen och klienten redan från början lägger upp en strategi för hur försvaret ska bedrivas.

Läs mer om polisförhör.

08-411 36 06