Mer än bara en brottmålsbyrå

Arkiv: Europadomstolen

Artiklar om Europadomstolen (formellt även kallad Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna) som bedömer oklarheter och tvister kring påstådda brott mot den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna.

Krönika i Dagens Juridik av advokaterna Kenneth Lewis​ och Jan Södergren​

En intressant analys av balansen mellan yttrandefriheten och den personliga integriteten utifrån bl.a. målet Arlewin mot Sverige. Läs krönikan här

Advokat Kenneth Lewis och Lewis & Partners tidigare medarbetare advokat Jan Södergren vinner mot Sverige i Europadomstolen

Advokaterna Kenneth Lewis och Jan Södergren har idag vunnit ett viktigt mål i Europadomstolen. Målet handlade om att Sverige nekade […]

Europadomstolen stoppar utvisning av 18-åriga Sara

Europadomstolen stoppar tillfälligt utvisningen av 18-åriga Sara. Sverige ville utvisa Sara efter att det visat sig att hennes pappa inte […]

08-411 36 06