Mer än bara en brottmålsbyrå

Arkiv: Hedwig Westerberg

Hedwig Westerberg medförfattare till Kriminalvårdens rapport angående åtgärder mot hedersrelaterat våld.

Biträdande jurist Hedwig Westerberg har ett särskilt intresse för hedersrelaterade frågor och har varit medförfattare till denna rapport som publicerades […]

08-411 36 06