amp

Mer än bara en brottmålsbyrå

Advokaterna och juristerna på Lewis Langley & Partners har flera saker gemensamt. Vi arbetar alla med brottmål. Vi brinner för att ge våra klienter det bästa försvaret. Våra advokater är kunniga, erfarna och engagerade försvarsadvokater som alltid kämpar för våra klienter. Men vi är mer än bara en brottmålsbyrå.

Vi vet att våra klienter ofta behöver mer än bara en brottmålsadvokat. Vi vet att våra klienter ofta behöver spetskompetens inom familjerätt, socialrätt, arbetsrätt, migrationsrätt, europarätt och tvistelösning också. Därför har vi advokater och jurister specialiserade även på dessa områden.

Som klient hos Lewis Langley & Partners kan du därför känna dig trygg med att vi har den kompetens du letar efter. Vi är specialister på det vi arbetar med. Och det är mer än bara brottmål.

Medarbetare

Kenneth Lewis

Advokat, Delägare

Arbetar med brottmål som försvarare. I övrigt särskilt specialiserad på ekonomisk familjerätt och internationell privaträtt. Arbetar även med andra typer av tvistelösning och europarätt.

Utbildning och erfarenhet

 • Jur.kand. Stockholms universitet
 • Notarietjänstgöring Länsrätten i Stockholms län
 • Biträdande jurist Hans Göran Francks Advokatbyrå
 • Delägare Stockholms Advokatbyrå och Gamla stans Advokatbyrå
 • Ägare Lewis Advokatbyrå
 • Delägare Lewis Langley & Partners

Verksamhetsområden

 • Brottmål – försvararuppdrag
 • Internationell privaträtt och europarätt
 • Ekonomisk familjerätt – bodelningar och bouppteckningar
 • Tvistelösning (arbetsrätt, pensionsrätt och ansvarsmål på hälso- och sjukvårdens område)

Övrigt

 • Talar engelska och spanska
 • Varit ordförande i svenska Advokater utan Gränser
 • Engagerad i specialkursen Praktisk Europaprocessrätt på juristlinjen vid Stockholms universitet

Anna Dahlbom Langley

Advokat, Delägare, Managing partner

Arbetar huvudsakligen med brottmål som försvarare. Åtar sig alla typer av försvararuppdrag, inklusive EKO-mål. Åtar sig även uppdrag som målsägandebiträde och uppdrag inom socialrätt.

Utbildning och erfarenhet

 • Jur. kand. Stockholms universitet
 • Biträdande jurist Gamla stans Advokatbyrå
 • Biträdande jurist Lewis Advokatbyrå
 • Advokat Lewis Advokatbyrå
 • Delägare Lewis Langley & Partners

Verksamhetsområden

 • Brottmål – försvararuppdrag, även EKO-mål
 • Målsägandebiträdesuppdrag
 • Socialrätt – LVU, LPT och LRV

Övrigt

 • Talar engelska
 • Föreläser för Domstolsverket, Domstolsakademin och VJS Karnov
 • Engagerad i specialkursen Praktisk Europaprocessrätt på juristlinjen vid Stockholms universitet

Tel: 070-512 30 05

Rebecka Lewis

Advokat, Delägare

Arbetar med brottmål som försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Åtar sig alla typer av försvararuppdrag, inklusive EKO-mål. Åtar sig även uppdrag inom arbetsrätt och familjerätt.

Utbildning och erfarenhet

 • Jur. kand. Stockholms universitet
 • Biträdande jurist Lewis Advokatbyrå
 • Advokat Lewis Advokatbyrå
 • Delägare Lewis Langley & Partners
 • Ledamot av Sveriges advokatsamfunds huvudstyrelse sedan juni 2019

Verksamhetsområden

 • Brottmål – försvararuppdrag, även EKO-mål
 • Målsägandebiträde, särskild företrädare för barn
 • Arbetsrätt
 • Familjerätt – vårdnad, boende och umgänge med barn

Övrigt

 • Talar engelska
 • Föreläser för olika organisationer och föreningar

Tel: 070-441 12 66

Peter Lindahl

Advokat, Delägare

Arbetar med brottmål som försvarare. Specialiserad på arbetstillstånd och uppehållsrätt. Åtar sig även uppdrag som målsägandebiträde.

Utbildning och erfarenhet

 • Jur.kand. Stockholms universitet
 • Biträdande jurist Lewis Advokatbyrå
 • Biträdande jurist Lewis & Partners
 • Advokat Lewis Langley & Partners
 • Delägare Lewis Langley & Partners

Verksamhetsområden

 • Brottmål – försvararuppdrag
 • Målsägandebiträde
 • Migrationsrätt – särskilt arbetstillstånd och uppehållsrätt

Övrigt

 • Talar engelska
 • Föreläser i migrationsrätt för olika organisationer och föreningar

Tel: 070-600 53 79

Elisabet Rohtlieb

Advokat

Arbetar med brottmål som försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Särskilt inriktad på socialrätt och frågor som rör vårdnad, boende och umgänge med barn. Åtar sig även uppdrag inom migrationsrätt.

Utbildning och erfarenhet

 • Jur.kand. Stockholms universitet
 • Biträdande jurist Advokat Susanne Linder
 • Notarietjänstgöring Förvaltningsrätten i Stockholm
 • Handläggare Sveriges Advokatsamfund
 • Biträdande jurist Advokaterna Gröndahl & Linder
 • Advokat och delägare Advokaterna Gröndahl, Linder & Rohtlieb
 • Advokat Lewis Langley & Partners

Verksamhetsområden

 • Brottmål – försvararuppdrag
 • Målsägandebiträde, särskild företrädare för barn
 • Familjerätt – vårdnad, boende och umgänge med barn
 • Socialrätt – LVU, LVM, LPT och LRV
 • Migrationsrätt

Övrigt

 • Talar engelska
 • Har läst en masterutbildning i mänskliga rättigheter och barnets bästa vid Stockholms universitet

Ida Gasslander

Advokat

Arbetar med brottmål som försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. I övrigt särskilt inriktad på ekonomisk familjerätt och frågor som rör vårdnad, boende och umgänge med barn. Åtar sig även uppdrag inom socialrätt och tvistelösning.

Utbildning och erfarenhet

 • Jur.kand. Stockholms universitet
 • Notarietjänstgöring Nyköpings tingsrätt
 • Biträdande jurist Lewis & Partners
 • Advokat Lewis Langley & Partners

Verksamhetsområden

 • Brottmål – försvararuppdrag
 • Målsägandebiträde, särskild företrädare för barn
 • Familjerätt – vårdnad, boende och umgänge med barn
 • Ekonomisk familjerätt – bodelningar
 • Tvistelösning (avtalsrätt och fordringsmål)
 • Socialrätt – LVU, LVM, LPT och LRV
 • Migrationsrätt

Övrigt

 • Talar engelska

Linus Gardell

Advokat

Arbetar huvudsakligen med brottmål som försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Åtar sig alla typer av försvararuppdrag, inklusive EKO-mål och privata uppdrag. Åtar sig även uppdrag inom socialrätt, migrationsrätt och rättighetsfrågor.

Utbildning och erfarenhet

 • Jur.kand. Stockholms universitet
 • Notarietjänstgöring Stockholms tingsrätt
 • Biträdande jurist Lewis Langley & Partners
 • Advokat Lewis Langley & Partners

Verksamhetsområden

 • Offentlig försvarare och privat försvarare, inkl. ekobrott
 • Målsägandebiträde, särskild företrädare för barn
 • Socialrätt – LVU, LVM, LPT och LRV
 • Rättighetsfrågor och skadestånd
 • Migrationsrätt

Övrigt

 • Talar engelska
 • Fil.kand. i ekonomisk-historia
 • Erhållit pris av Brottsoffermyndigheten för uppsatsen ”Brottsoffers processuella rättigheter i Europakonventionen”

Tel: 073-756 88 65

Moa Knuuttila

Biträdande jurist

Arbetar med brottmål som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Särskilt inriktad på migrationsrätt. Åtar sig även uppdrag inom familjerätt och socialrätt.

Utbildning och erfarenhet

 • Jur.kand. Stockholms universitet
 • Asylhandläggare Migrationsverket Norrköping
 • Biträdande jurist Lewis Langley & Partners

Verksamhetsområden

 • Målsägandebiträde, särskild företrädare för barn
 • Migrationsrätt
 • Familjerätt – vårdnad, boende och umgänge med barn
 • Socialrätt – LVU, LVM, LPT och LRV

Övrigt

 • Talar engelska
 • Praktiserat hos Förenta Nationerna, New York
 • Engagerad i specialkursen Praktisk Europaprocessrätt på juristlinjen vid Stockholms universitet

Ville Edström

Biträdande jurist

Arbetar med brottmål som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Åtar sig även uppdrag inom socialrätt och migrationsrätt.

Utbildning och erfarenhet

 • Juristexamen Lunds universitet
 • Notarietjänstgöring Solna tingsrätt
 • Biträdande jurist Lewis Langley & Partners

Verksamhetsområden

 • Målsägandebiträde, särskild företrädare för barn
 • Socialrätt – LVU, LVM, LPT och LRV
 • Migrationsrätt

Övrigt

 • Talar engelska och finska

Shalaw Rahem

Biträdande jurist

Arbetar med brottmål som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Särskilt inriktad på migrationsrätt. Åtar sig även uppdrag inom familjerätt och socialrätt.

Utbildning och erfarenhet

 • Jur.kand. Lunds universitet
 • Handläggare Migrationsverket
 • Biträdande jurist på annan advokatbyrå i Stockholm
 • Biträdande jurist Lewis Langley & Partners

Verksamhetsområden

 • Målsägandebiträde, särskild företrädare för barn
 • Migrationsrätt
 • Familjerätt – vårdnad, boende och umgänge med barn
 • Socialrätt – LVU, LVM, LPT och LRV

Övrigt

 • Talar engelska och kurdiska

Tel: 070-250 84 42

 

Deniz Ünal

Biträdande jurist

Arbetar med brottmål som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Särskilt inriktad på migrationsrätt. Åtar sig även uppdrag inom socialrätt och ekonomisk familjerätt.

Utbildning och erfarenhet

 • Jur.kand. Stockholms universitet
 • Biträdande jurist på annan advokatbyrå i Stockholm
 • Biträdande jurist Lewis Langley & Partners

Verksamhetsområden

 • Målsägandebiträde, särskild företrädare för barn
 • Migrationsrätt – asyl, uppehållsrätt, arbetstillstånd,
  förvar m.m.
 • Ekonomisk familjerätt – bodelningar
 • Socialrätt – LVU, LVM, LPT och LRV

Övrigt

 • Talar engelska och turkiska

Tel: 070-0787532

Alice Goldensohn

Biträdande jurist

Arbetar med brottmål som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Särskilt inriktad på migrationsrätt. Åtar sig även uppdrag inom familjerätt och socialrätt.
Utbildning och erfarenhet
 • Jur.kand. Lunds universitet
 • Asylhandläggare Migrationsverket Malmö
 • Notarietjänstgöring Förvaltningsrätten i Stockholm
 • Föredragande jurist Förvaltningsrätten i Stockholm
 • Biträdande jurist Lewis Langley & Partners
Verksamhetsområden
 • Målsägandebiträde, särskild företrädare för barn
 • Migrationsrätt
 • Familjerätt – vårdnad, boende och umgänge med barn
 • Socialrätt – LVU, LVM, LPT och LRV
Övrigt
 • Talar engelska

Carolina Börzsei

VERKSAMHETSANSVARIG

Ansvarig för advokatbyråns allmänna administration, ekonomi och kontor. Arbetar som assistent åt advokat Anna Dahlbom Langley.

Mer om Carolina Börzsei

 • Studier i ekonomi vid Stockholms universitet
 • Talar engelska

Susanne Östlund

Paralegal, Administratör

Arbetar som assistent åt advokaterna Kenneth Lewis, Rebecka Lewis och Elisabet Rohtlieb. Bistår advokaterna i handläggningen av familjerättsliga mål.

Mer om Susanne Östlund

 • Studier i juridik vid Stockholms universitet
 • Talar engelska

Faith Chesire

Administratör

Ansvarar för advokatbyråns reception. Arbetar som assistent åt advokaterna Peter Lindahl, Linus Gardell och Ida Gasslander.

Mer om Faith Chesire

 • Studier i samhälls- och beteendevetenskap från University of Nairobi
 • Studier i statsvetenskap från Stockholms Universitet
 • Talar engelska och Swahili

Simona Monzardo Linderholm

Paralegal

Arbetar som paralegal tillsammans med advokat Peter Lindahl och Moa Knuuttila

Mer om Simona Monzardo Linderholm

 • Paralegalexamen vid Påhlmans Handelsinstitut i Stockholm
 • Talar engelska, italienska, spanska

Diana Karatas Agirman

Paralegal, Administratör

Ansvarig för advokatbyråns reception. Arbetar som assistent åt advokaterna Peter Lindahl och Linus Gardell. Bistår advokaterna och juristerna i migrationsrättsliga mål angående tillstånd.

Mer om Diana Karatas Agirman

 • Paralegalexamen vid Påhlmans Handelsinstitut i Stockholm
 • Talar engelska, arabiska och tyska

Käthe Bergsvik

Ekonom

Advokatbyråns redovisningskonsult. Arbetar med löpande bokföring och rapportering.

Mer om Käthe Bergsvik

 
08-411 36 06