amp

Mer än bara en brottmålsbyrå

Advokaterna och juristerna på Lewis Langley & Partners har flera saker gemensamt. Vi arbetar alla med brottmål. Vi brinner för att ge våra klienter det bästa försvaret. Våra advokater är kunniga, erfarna och engagerade försvarsadvokater som alltid kämpar för våra klienter. Men vi är mer än bara en brottmålsbyrå.

Vi vet att våra klienter ofta behöver mer än bara en brottmålsadvokat. Vi vet att våra klienter ofta behöver spetskompetens inom familjerätt, socialrätt, arbetsrätt, migrationsrätt, europarätt och tvistelösning också. Därför har vi advokater och jurister specialiserade även på dessa områden.

Som klient hos Lewis Langley & Partners kan du därför känna dig trygg med att vi har den kompetens du letar efter. Vi är specialister på det vi arbetar med. Och det är mer än bara brottmål.

Medarbetare

Kenneth Lewis

Advokat, Delägare

Arbetar med brottmål som försvarare. I övrigt särskilt specialiserad på ekonomisk familjerätt och internationell privaträtt. Arbetar även med andra typer av tvistelösning, arbetsrätt och europarätt.

Tel: 070-749 85 31

Utbildning och erfarenhet

 • Jur.kand. Stockholms universitet
 • Notarietjänstgöring Länsrätten i Stockholms län
 • Biträdande jurist Hans Göran Francks Advokatbyrå
 • Delägare Stockholms Advokatbyrå och Gamla stans Advokatbyrå
 • Ägare Lewis Advokatbyrå
 • Delägare Lewis Langley & Partners

Verksamhetsområden

 • Brottmål – försvararuppdrag
 • Internationell privaträtt och europarätt
 • Ekonomisk familjerätt – bodelningar och bouppteckningar
 • Tvistelösning (arbetsrätt, pensionsrätt och ansvarsmål på hälso- och sjukvårdens område)

Övrigt

 • Talar engelska och spanska
 • Varit ordförande i svenska Advokater utan Gränser
 • Engagerad i specialkursen Praktisk Europaprocessrätt på juristlinjen vid Stockholms universitet

Anna Dahlbom Langley

Advokat, Delägare, Managing partner

Arbetar huvudsakligen med brottmål som försvarare. Åtar sig alla typer av försvararuppdrag, inklusive EKO-mål. Åtar sig även uppdrag som målsägandebiträde och uppdrag inom socialrätt.

Tel: 070-512 30 05

Utbildning och erfarenhet

 • Jur. kand. Stockholms universitet
 • Biträdande jurist Gamla stans Advokatbyrå
 • Biträdande jurist Lewis Advokatbyrå
 • Advokat Lewis Advokatbyrå
 • Delägare Lewis Langley & Partners

Verksamhetsområden

 • Brottmål – försvararuppdrag, även EKO-mål
 • Målsägandebiträdesuppdrag
 • Socialrätt – LVU, LPT och LRV

Övrigt

 • Talar engelska
 • Föreläser för Domstolsverket, Domstolsakademin och VJS Karnov
 • Engagerad i specialkursen Praktisk Europaprocessrätt på juristlinjen vid Stockholms universitet

Rebecka Lewis

Advokat, Delägare

Arbetar med brottmål som försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Åtar sig alla typer av försvararuppdrag, inklusive EKO-mål. Åtar sig även uppdrag inom arbetsrätt och familjerätt.

Tel: 070-441 12 66

Utbildning och erfarenhet

 • Jur. kand. Stockholms universitet
 • Biträdande jurist Lewis Advokatbyrå
 • Advokat Lewis Advokatbyrå
 • Delägare Lewis Langley & Partners
 • Ledamot av Sveriges advokatsamfunds huvudstyrelse sedan juni 2019

Verksamhetsområden

 • Brottmål – försvararuppdrag, även EKO-mål
 • Målsägandebiträde, särskild företrädare för barn
 • Arbetsrätt
 • Familjerätt – vårdnad, boende och umgänge med barn

Övrigt

 • Talar engelska
 • Föreläser för olika organisationer och föreningar

Peter Lindahl

Advokat, Delägare

Specialiserad på arbetstillstånd och övriga tillståndsfrågor gällande EES- och tredjelandsmedborgare. Är även specialiserad på brott mot utlänningslagen.

Tel: 070-600 53 79

Utbildning och erfarenhet

 • Jur.kand. Stockholms universitet
 • Biträdande jurist Lewis Advokatbyrå
 • Biträdande jurist Lewis & Partners
 • Advokat Lewis Langley & Partners
 • Delägare Lewis Langley & Partners

Verksamhetsområden

 • Brottmål – försvararuppdrag
 • Målsägandebiträde
 • Migrationsrätt – särskilt arbetstillstånd och uppehållsrätt

Övrigt

 • Talar engelska
 • Föreläser i migrationsrätt för olika organisationer och föreningar

Tel: 070-600 53 79

Linus Gardell

Advokat, Delägare

Arbetar med brottmål som försvarare. Åtar sig alla typer av försvararuppdrag, inklusive EKO-mål och privata uppdrag.

Tel: 073-756 88 65

Utbildning och erfarenhet

 • Jur.kand. Stockholms universitet
 • Notarietjänstgöring Stockholms tingsrätt
 • Biträdande jurist Lewis Langley & Partners
 • Advokat Lewis Langley & Partners

Verksamhetsområden

 • Offentlig försvarare och privat försvarare, inkl. ekobrott
 • Målsägandebiträde, särskild företrädare för barn
 • Socialrätt – LVU, LVM, LPT och LRV
 • Rättighetsfrågor och skadestånd
 • Migrationsrätt

Övrigt

 • Talar engelska
 • Fil.kand. i ekonomisk-historia
 • Erhållit pris av Brottsoffermyndigheten för uppsatsen ”Brottsoffers processuella rättigheter i Europakonventionen”

Ida Gasslander

Advokat

Arbetar med brottmål som försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. I övrigt särskilt inriktad på ekonomisk familjerätt och frågor som rör vårdnad, boende och umgänge med barn. Åtar sig även uppdrag inom socialrätt och tvistelösning.

Tel: 070-577 05 40

Utbildning och erfarenhet

 • Jur.kand. Stockholms universitet
 • Notarietjänstgöring Nyköpings tingsrätt
 • Biträdande jurist Lewis & Partners
 • Advokat Lewis Langley & Partners

Verksamhetsområden

 • Brottmål – försvararuppdrag
 • Målsägandebiträde, särskild företrädare för barn
 • Familjerätt – vårdnad, boende och umgänge med barn
 • Ekonomisk familjerätt – bodelning och arv
 • Socialrätt – LVU, LVM, LPT och LRV
 • Tvistelösning (fordringsmål)

Övrigt

 • Talar engelska

Shalaw Rahem

Advokat

Arbetar med brottmål som försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Åtar sig även uppdrag inom socialrätt, migrationsrätt och familjerätt.

Tel: 070-250 84 42

Utbildning och erfarenhet

 • Jur.kand. Lunds universitet
 • Handläggare Migrationsverket
 • Biträdande jurist på annan advokatbyrå i Stockholm
 • Biträdande jurist Lewis Langley & Partners
 • Advokat Lewis Langley & Partners

Verksamhetsområden

 • Försvarare i brottmål
 • Målsägandebiträde, särskild företrädare för barn
 • Socialrätt – LVU, LVM, LPT och LRV
 • Migrationsrätt
 • Familjerätt – vårdnad, boende och umgänge med barn

Övrigt

 • Talar engelska och kurdiska

 

Deniz Ünal

Advokat

Arbetar med brottmål som försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Särskilt inriktad på migrationsrätt. Åtar sig även uppdrag inom socialrätt och ekonomisk familjerätt.

Tel: 070-0787532

Utbildning och erfarenhet

 • Jur.kand. Stockholms universitet
 • Biträdande jurist på annan advokatbyrå i Stockholm
 • Biträdande jurist Lewis Langley & Partners
 • Advokat Lewis Langley & Partners

Verksamhetsområden

 • Brottmål – försvararuppdrag
 • Målsägandebiträde, särskild företrädare för barn
 • Migrationsrätt – asyl, uppehållsrätt, arbetstillstånd,
  förvar m.m.
 • Ekonomisk familjerätt – bodelningar
 • Socialrätt – LVU, LVM, LPT och LRV

Övrigt

 • Talar engelska och turkiska

Alice Goldensohn

Biträdande jurist

Arbetar med brottmål som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Särskilt inriktad på migrationsrätt. Åtar sig även uppdrag inom familjerätt och socialrätt.

070-250 07 24
Utbildning och erfarenhet
 • Jur.kand. Lunds universitet
 • Asylhandläggare Migrationsverket Malmö
 • Notarietjänstgöring Förvaltningsrätten i Stockholm
 • Föredragande jurist Förvaltningsrätten i Stockholm
 • Biträdande jurist Lewis Langley & Partners
Verksamhetsområden
 • Målsägandebiträde, särskild företrädare för barn
 • Migrationsrätt
 • Familjerätt – vårdnad, boende och umgänge med barn
 • Socialrätt – LVU, LVM, LPT och LRV
Övrigt
 • Talar engelska

Anousheh Abuhamzeh

Biträdande jurist

Arbetar med brottmål som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Åtar sig även uppdrag inom socialrätt och familjerätt.

Tel: 073-082 03 78

Utbildning och erfarenhet

 • Jur.kand. Uppsala universitet
 • Jurist vid Skolinspektionen i Stockholm
 • Kommunjurist, Nacka kommun
 • Länsjurist vid Länsstyrelsen i Stockholm
 • Compliance Officer inom Fintechbolag
 • Biträdande jurist vid annan advokatbyrå i Stockholm
 • Biträdande jurist Lewis Langley & Partners

Verksamhetsområden

 • Målsägandebiträde, särskild företrädare för barn
 • Familjerätt – vårdnad, boende och umgänge med barn
 • Socialrätt – LVU, LVM, LPT och LRV

Övrigt

 • Talar engelska och persiska

Johan Gynnhammar

Biträdande jurist

Arbetar med brottmål som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Åtar sig även uppdrag inom socialrätt, arbetsrätt, migrationsrätt och familjerätt.

Tel. 070-250 61 21

Utbildning och erfarenhet

Jur.kand. Stockholms universitet

Biträdande jurist Lewis Langley & Partners

Verksamhetsområden

 • Målsägandebiträde, särskild företrädare för barn
 • Migrationsrätt
 • Socialrätt – LVU, LVM, LPT och LRV
 • Arbetsrätt
 • Familjerätt – Vårdnad, boende och umgänge med barn.

Övrigt

Talar engelska

Studier i kriminologi och sociologi

Omid Moallemi

Biträdande jurist

Arbetar med brottmål som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Särskilt inriktad på migrationsrätt. Åtar sig även uppdrag inom familjerätt och socialrätt.


Tel: 076-020 29 63

Utbildning och erfarenhet

 • Jur.kand. Stockholms universitet
 • Biträdande jurist på annan advokatbyrå i Stockholm
 • Biträdande jurist Lewis Langley & Partners

Verksamhetsområden

 • Målsägandebiträde, särskild företrädare för barn
 • Migrationsrätt
 • Socialrätt – LVU, LVM, LPT och LRV
Övrigt
 • Talar svenska, engelska och persiska

Carolina Börzsei

VERKSAMHETSANSVARIG

Ansvarig för advokatbyråns allmänna administration, ekonomi och kontor. Arbetar som assistent åt advokat Anna Dahlbom Langley.

Tel: 08-411 36 06

Mer om Carolina Börzsei

 • Studier i ekonomi vid Stockholms universitet
 • Talar engelska

Susanne Östlund

Paralegal, Administratör

Arbetar som assistent åt advokaterna Kenneth Lewis och Rebecka Lewis. Bistår advokaterna i handläggningen av familjerättsliga mål.

Tel: 08-411 36 06

Mer om Susanne Östlund

 • Studier i juridik vid Stockholms universitet
 • Talar engelska

Diana Karatas Agirman

Paralegal, Administratör

Arbetar som paralegal åt advokat Peter Lindahl. Bistår övriga advokater och jurister i migrationsrättsliga mål angående tillstånd.

Tel: 08-411 36 06
Mob: 0760-39 32 22

Mer om Diana Karatas Agirman

 • Paralegalexamen vid Påhlmans Handelsinstitut i Stockholm
 • Talar engelska, arabiska och tyska

Faith Chesire

Administratör

Ansvarar för advokatbyråns reception. Arbetar som assistent åt advokaterna Peter Lindahl, Linus Gardell och Ida Gasslander.

Tel: 08-411 36 06

Mer om Faith Chesire

 • Studier i samhälls- och beteendevetenskap från University of Nairobi
 • Studier i statsvetenskap från Stockholms Universitet
 • Talar engelska och Swahili

Simona Monzardo Linderholm

Paralegal

Arbetar som paralegal tillsammans med advokat Peter Lindahl.

Tel: 08-411 36 06

Mer om Simona Monzardo Linderholm

 • Paralegalexamen vid Påhlmans Handelsinstitut i Stockholm
 • Talar engelska, italienska, spanska

Mitra Guirguis

Paralegal

Arbetar som paralegal tillsammans med advokat Peter Lindahl.

Tel. 070-720 00 42

Studier i juridik vid Stockholms universitet.

Talar persiska och engelska.

 
08-411 36 06