Mer än bara en brottmålsbyrå

Särskild företrädare för barn

Vad är en särskild företrädare för barn?

Om det finns anledning att tro att ett barn under 18 år har blivit utsatt för brott, kan en särskild företrädare i vissa fall utses av tingsrätten. En särskild företrädare ska förordnas av tingsrätten om det finns anledning att anta att barnet blivit utsatt för brott som kan leda till fängelse och den misstänkte är barnets vårdnadshavare. Det kan också handla om att den misstänkte har ett sådant förhållande till vårdnadshavaren att det kan befaras att vårdnadshavaren inte kan tillvarata barnets rätt. Detta kan framförallt bli aktuellt om vårdnadshavaren är gift eller sambo med den misstänkte.

Det är framförallt advokater och jurister som förordnas till särskilda företrädare för barn av tingsrätten. Genom förordnandet får advokaten eller juristen ett uppdrag från tingsrätten att i vissa delar överta vårdnadshavarens ansvar i brottmålet. Tingsrätten ska utse en särskild företrädare för barn som med hänsyn till sina kunskaper, erfarenheter och personliga egenskaper är särskilt lämplig för uppdraget.

Den särskilda företrädaren behöver ha stor integritet och ska vara fristående i förhållande till myndigheterna. Det är också viktigt att den särskilda företrädaren är fristående även i förhållande till vårdnadshavarna. Det ställs stora krav på den särskilda företrädarens förmåga att sätta sig in i barnets situation. Det är också viktigt att den särskilda företrädaren kan kommunicera med barnet för att kunna få barnets förtroende. Det är vidare viktigt att han eller hon har erfarenheter av förundersökning och rättegångar i brottmål.

Vad gör en särskild företrädare för barn?

Den främsta uppgiften är att ta hänsyn till barnets rätt i brottmålet. Den särskilda företrädaren övertar vårdnadshavarnas ansvar i de delar som har med förundersökningen och rättegången att göra. Den särskilda företrädaren kan till exempel ge tillstånd till polisen att förhöra barnet på ett för barnet lämpligt sätt och ordna transport till förhöret på ett sätt så att det blir bra för barnet.

Den särskilda företrädaren kan också besluta om att barnet ska läkarundersökas i de fall det är nödvändigt för utredningen och inte skadligt för barnet. Den särskilda företrädaren upprättar även skadeståndsyrkande för barnets räkning och framställer skadeståndstalan vid förhandling i domstol.

Om du vill veta mer om särskild företrädare för barn, kan du läsa om detta i Domstolsverkets ärendehandbok.

Advokaterna och juristerna på Lewis Langley & Partners är specialiserade på brottmål

Advokaterna och juristerna på Lewis Langley & Partners åtar sig uppdrag som särskild företrädare för barn. Vi har stor vana av att företräda barn som klienter och ser till barnets bästa i brottmålsprocessen. Vi har också stor erfarenhet av att företräda barn i svåra och utsatta situationer.

Om du har frågor angående särskild företrädare för barn, är du välkommen att kontakta oss på 08-411 36 06.

08-411 36 06