Mer än bara en brottmålsbyrå

Att välja rätt advokat

Hur gör jag för att välja den advokat jag vill ha som försvarare?

Du har rätt att välja vilken advokat som helst i Sverige. Om du är kallad på polisförhör och har rätt till en offentlig försvarare, kan polisen fråga dig om du har något önskemål om vem som ska utses som offentlig försvarare för dig.

Om du inte anger något namn på någon som du vill ha som försvarare, bestämmer tingsrätten vilken advokat som ska förordnas som offentlig försvarare. Detta kan innebära att tingsrätten utser en offentlig försvarare för dig som har liten eller begränsad erfarenhet av att arbeta med brottmål, då många advokater anmäler intresse för att åta sig försvararuppdrag.

Vi är specialiserade på brottmål och verksamma i Stockholm

Det är viktigt att välja en advokat som är specialiserad på brottmål och som har erfarenhet av försvararuppdrag. Advokaterna på Lewis Langley & Partners arbetar alla med brottmål och har stor erfarenhet av alla typer av försvararuppdrag. Vi arbetar ofta med allvarliga brottstyper och har erfarenhet av stora utredningar i mer komplicerade mål. Vi är främst verksamma i Stockholm och i Stockholmsområdet, men åtar oss också uppdrag i övriga delar av landet.

Välj en erfaren advokat

Advokaterna på Lewis Langley & Partners har alla stor erfarenhet av uppdrag som försvarare. Om du blir kallad på polisförhör, rekommenderar vid dig att kontakta polisen innan förhöret och säga att du vill att någon av försvarsadvokaterna på Lewis Langley & Partners ska bli förordnad som din offentliga försvarare. Vi kan då hjälpa dig inför och under polisförhöret för att redan från början ge dig det bästa möjliga försvaret.

Om du blir åtalad för brott och kallad till en huvudförhandling i tingsrätten, kan du kontakta tingsrätten och begära att någon av försvarsadvokaterna från Lewis Langley & Partners blir förordnad som din offentliga försvarare. Vi kan då hjälpa dig inför och under huvudförhandlingen för att lägga upp ett effektivt försvar.

Hur gör jag för att byta advokat om jag är missnöjd?

Om du har fått en offentlig försvarare utsedd för dig som du inte är nöjd med, eller om du känner att advokaten inte har den erfarenheten som krävs för att ge dig det bästa försvaret, kan man i vissa fall få byta offentlig försvarare. Man ansöker då till den domstol där målet är aktuellt och begär att få byta offentlig försvarare. Det krävs att man anger varför man vill byta och att man förklarar vad man inte är nöjd med.

Kontakta gärna oss på Lewis Langley & Partners om du har frågor kring hur man ska göra för att anlita någon av våra försvarsadvokater.

08-411 36 06